« Wróć

Witamina D warunkuje utrzymanie zdrowych kości i zębów

Witamina D uczestniczy w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. Zwiększa ona bowiem wchłanianie z układu pokarmowego właśnie wapnia oraz fosforu i zapobiega ich nadmiernemu wydalaniu. Gdy mechanizmy te nie przebiegają prawidłowo, wzmaga się w organizmie wydzielanie parathormonu (PTH), który powoduje uwalnianie wapnia z kości, co wpływa na spadek ich masy.

Wapń, witamina D i witamina K2 wraz z parathormonem stanowią jedne z  najważniejszych związków odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowego składu i funkcji kości. W dodatku zachodzą między nimi rozmaite zależności. Wapń w naszej tkance kostnej występuje w dwóch postaciach – stabilnej i łatwo wymienialnej. Jest on wchłaniany z przewodu pokarmowego przy udziale witaminy D. Gdy wchłanianie wapnia jest zbyt duże, a co za tym idzie jego stężenie w osoczu jest zbyt wysokie, zmniejsza się stężenie witaminy D. To z kolei powoduje zmniejszenie wchłaniania wapnia, co prowadzi do ponownego zwiększenia stężenia witaminy D. Regulacja poprzez te związki jest zatem ściśle powiązana.

Co dzieje się w naszych kościach?

Szkielet ludzki rozwija się do 22 roku życia. Jednak na tym procesy zachodzące w kościach się nie kończą. W ciągu życia osobniczego człowieka kości ulegają ciągłej przebudowie. Podczas gdy u niemowląt wapń w kościach w ciągu roku zostaje wymieniony w 100%, u osoby dorosłej wymianie podlega około 20% tej substancji. Proces ten inicjują osteoklasty, które resorbują tkankę kostną. W jej miejsce osteoblasty wbudowują nową kość. Taki cykl trwa około 100 dni. Same kości odnawiają się w tempie 4% rocznie dla kości zbitych i 20% dla kości beleczkowatych. Przebudowa ta uzależniona jest od nacisku wywieranego na kości, obciążenia spowodowanego grawitacją i od mikro- i makrourazów, które dotykają nas na co dzień. Wzrost i remodeling kości uzależniony jest od licznych hormonów i innych czynników. Najważniejszymi substancjami jest podczas tego wapń, witaminy D i K, parathormon, estrogeny i leptyna. Deficyt tych związków może wpływać na osłabienie kości może też być przyczyną rozmaitych schorzeń.